Trwa ładowanie proszę czekać ...

Który regulator wybrać: pogodowy czy pokojowy?

3 marca 2017

Ogólnie, regulator kotła grzewczego lub pompy ciepła spełnia szereg funkcji. Oczywiście część z nich ma charakter użytkowy, jak na przykład ustawienie godzin w których ma być utrzymywana określona temperatura wewnątrz budynku, albo temperatura wody użytkowej. Natomiast inne funkcje dotyczą algorytmu pracy źródła ciepła – np. kotła grzewczego, dotyczy to między innymi temperatury wody kotłowej, histerezy pracy palnika w zależności od chwilowych warunków eksploatacji – np. temperatury zewnętrznej, temperatury wody powracającej z instalacji grzewczej, itp. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, czy wybrać regulator pogodowy czy może pokojowy. Przeczytaj go koniecznie!

Podział regulatorów na pogodowe i pokojowe

Zacznijmy od tego, że podstawowy podział regulatorów rozróżnia wersję tzw. pogodową i pokojową. Jednak regulator pokojowy znany najwcześniej na rynku, uzależnia pracę kotła i systemu grzewczego od temperatury wewnątrz budynku. Wtedy praca kotła grzewczego jest wymuszana, gdy temperatura wewnętrzna spadnie poniżej zadanej przez użytkownika. Ponadto przeważnie regulator pokojowy posiada standardowo funkcje czasowe dla ustawienia odrębnej temperatury normalnej (dziennej) i obniżonej (nocnej). Natomiast drugi rodzaj regulatora – pogodowy, uzależnia z kolei pracę kotła i systemu grzewczego od temperatury zewnętrznej. Generalnie, im niższa temperatura na zewnątrz budynku, tym wyższa będzie wymagana temperatura wody grzewczej, aby utrzyma zadaną temperaturę wewnątrz budynku. Poza tym jest jeszcze możliwa regulacja pracy kotła i systemu grzewczego w trybie „mieszanym”, gdzie regulator pracuje pogodowo, ale jego nastawy są korygowane w zależności od mierzonej temperatury wewnętrznej.

Zasada działania regulatorów

Trzeba przyznać, że każdy ze sposobów regulacji posiada swoje zalety i ograniczenia. Ale regulacja pokojowa zapewnia znacznie wyrównany poziom komfortu cieplnego, ze względu na pomiar temperatury wewnętrznej i zarządzanie pracą systemu grzewczego w zależności tylko od jej wartości. Tutaj nie są istotne warunki zewnętrzne, chociaż wszelkie zyski ciepła – także od nasłonecznienia, będą uwzględniane przez regulator pokojowy (spowodują wzrost temperatury wewnętrznej). Natomiast ograniczeniem regulacji pokojowej jest konieczność wybrania jednego pomieszczenia reprezentatywnego, gdzie zamontowany zostaje regulator. Zwykle jest to pokój dzienny, ale jeśli w pokoju będą występować podwyższone zyski ciepła to może nastąpić wyłączenie kotła grzewczego.